Beszéld ki magadból a problémádat!

Chat szabályzat


                                             Lelkisegito.com chat szabályzat
A lelkisegito.com oldal tulajdonosa, fenntartója a Just-Art Kft . ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Just-Art Kft.
A felhasználók adatait a Just-Art Kft kezeli.
Az oldal üzemeltetését a Just-Art  Kft. (székhely: 1123, Alkotás utca 39/D.; cégjegyzék szám: CJ:01-09-568934), vagy továbbiakban: Üzemeltető) végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: shivers@freemail.hu
Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.
Az oldalon található szolgáltatások ingyenesen hozzáférhetőek, azokért az Üzemeltető semmilyen díjat nem számol fel. Az Üzemeltető fentiek figyelembevételével kijelenti, hogy a felhasználók felé semmilyen jogi, anyagi vagy egyéb kötelezettsége nincs, az oldal és a chat program használata saját felelősségre történik. Mindezek ellenére az Üzemeltető a beszélgetés színvonalának magas szinten tartása, illetve az esetleges jogsértések elkerülése érdekében moderálási rendszert dolgozott ki, és vezetett be. A szabályzat célja, hogy megakadályozza a jogsértéseket, illetve megtegyen minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy ezek esetleges következményeit csökkentse. Nem célja jelen szabályzatnak, hogy indokolatlanul korlátozza a vélemény- és szólásszabadságot, de megtesz minden tőle telhetőt, hogy a különböző szélsőséges vélemények ne jelenhessenek meg, ezáltal is elhatárolódva azoktól. 


I. szakasz 

Az alábbiakban felsorolt szabályzatsértések a polgári jog cikkelyeibe ütközhetnek, ezért elkövetésük esetén a felhasználó akár a lelkisegito.com közösségből kerülhet. Jogsértő, ami a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz. 

a) személyes adatok kiírása a közös ablakokban, valamint a felhasználói név infójában; 
Személyes adatnak minősül a közös ablakokban a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása. A felhasználói név infójában szereplő név nem, ugyanis az lehet fiktív név is, amely nem ellenőrizhető. Ez utóbbi beírása mindenkinek a saját felelőssége. 
b) olyan felhasználói név/kép/infó használata, amely sértheti a polgári jog cikkelyeit; 
Tehát pornográfiára, pedofiliára (14 év alattiakkal szexuális aktus létrehozására irányuló, vagy arra való felszólítást tartalmazó), droghasználatra, diktátorokra, tömeggyilkosokra utaló nevek/képek/infó használata és ezekre utaló közösben beírt szövegek is ellentmondanak a szabályzatnak. 
c) személyiségi jogok megsértése, ha ezt az érintett felhasználó sérelmezi, vagy távollétében történik
d) faji, nemzetiségi, kisebbségi, vallási, nyelvi vagy politikai alapon történő diszkriminatív véleménynyilvánítás vagy uszítás, amennyiben ez valamilyen célzott (kisebbségi) csoportra vonatkozik, illetve ezekkel kapcsolatban történő sértegetés; 


II. szakasz 

A lentebb felsorolt eseményekhez kötődő szabályok a nyugodt chatelés körülményeit és az Üzemeltető érdekeit hivatottak képviselni. 

a) rajzolás (a közös szobákban olyan karaktersorozatok használata, amelyek egy vagy több sorban egymás alá írva valamilyen szöveget vagy grafikát adnak ki); 
Jelen szabályozás szerint a fentiek csak a 14 alatt, Graffiti és Zárt osztály szobákban engedélyezettek, a többi közös szobában az alkalmazásuk moderációt von maga után. 
b) szkriptelés (harmadik fél által létrehozott program használata annak érdekében, hogy automatikusan, a felhasználó aktív részvétele nélkül a chat programnak és ezzel más felhasználóknak karaktersorozatokat küldjön); 
Az Üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés és annak beleegyezése nélkül a szkripthasználat minden szobában tiltott, moderációt von maga után. 
c) reklám (valamilyen termék, szolgáltatás vagy internetes link reklámozása, ismétlődő beírása, bemásolása vagy automatikus távollét-üzenetbe való beállítása); 
A Zárt osztály kivételével mindenhol máshol tiltott, moderációt von maga után. 
d) szoba ellehetetlenítése, közösségrombolás; 
- nagybetűs írásmód, azaz tartós "kiabálás", ha azt a szobában kifejezetten sérelmezik (pl. a CAPS LOCK folyamatos bekapcsolt állapota melletti írás) 
- karaktersorozatok ismétlése, azaz "flood" (kettőnél többször beírni ugyanazt vagy majdnem ugyanazt a sort egymás után) 
- többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás (nemcsak hirtelen felindulásból) 
- közösben való veszekedés (ez mindenkinek magánügye, másra nem tartozik, privát beszélgetés keretében intézendő el) 
A fent felsorolt ellehetetlenítő, közösségromoló magatartásokra általános kivétel a Zárt osztály. 
e) olyan felhasználói név/kép/infó használata, illetve a közös szobákban olyan megnyilvánulás, melyre az alább felsorolt tulajdonságok legalább egyike igaz; 
- telefonszámot e-mail címet, bármilyen instant messenger azonosítót vagy webcímet (internetes linket) tartalmaz 
- a moderátorok nevéhez hasonló vagy más, a felhasználók megtévesztésére alkalmas nevet vagy elnevezést tartalmaz 
- fajtalankodásra (pl. állatokkal folytatott szexuális kapcsolat létesítésére) utal 
- droghasználatra, drogok népszerűsítésére utaló feltöltött képek 
- valamilyen módon közízlést sért (pl. erősen vulgáris) 
- szexuális tartalmú 
- fizetős szexuális szolgáltatásokat reklámoz 
- MSN, webcam és más hasonló elérhetőséget reklámoz direktben 
(webkamerás felhívás illetve MSN-cím közzétételének tiltása alól kivétel a Webcam szoba)
A felsorolt esetekben amennyiben a felhasználónév, kép vagy infó (a) szabályellenes, a felhasználói név figyelmeztetés nélkül inaktiválásra kerül, régóta rendbontás nélkül chatelő, a felhasználónév szintjén érintett regisztrált látogatók esetében közös megegyezéssel módosítjuk a felhasználónevet.
Amennyiben közös szobákban történő megnyilvánulással történik a fentiek bármely pontjának megsértése, az minden esetben moderációt von maga után.

f) nem hivatalos chat kliens, IRC használata, belépés más oldalról, ill. mindezek biztosítása más felhasználóknak;
Az Üzemeltető előzetes engedélye nélkül tiltott, moderációt von maga után, visszaesőknél a felhasználó minden neve és hostja (ha lehetséges) véglegesen tiltásra kerül.

g) privát beszélgetések naplójának közzététele bármilyen formában az Interneten vagy más médiumon, ill. azokra történő hivatkozás (pl. internetes link) közzététele; 
Ha a beszélgetőpartnerek bármelyikének hozzájárulása nélkül történt meg vagy bármelyik érintett felhasználó távollétében történik, moderációt von maga után az elkövetőre nézve, súlyosabb esetben annak felhasználónevét töröljük. 


h) kibújás moderáció alól; 
Ha a felhasználó moderációt követően másik névvel belépve próbál kibújni a moderálás alól, az a kibújó felhasználónévre vonatkozóan az eredetinél hosszabb idejű, illetve szigorúbb fokozatú moderálást von maga után. A moderáció alóli sorozatos kibújás a név (vagy nevek) törlését, inaktiválását is maga után vonhatja. 


I) Engedélyezett internetes linkek használatára vonatkozó általános szabályaink 
- csak a Youtube.com (http://www.youtube.com) és a Videa.hu (http://videa.hu) videó- és zenemegosztó portálok linkjei engedélyezettek, amennyiben ez a fenti szabályok egyikét sem sértik;
- más felhasználók kérésére segítségnyújtás céljából egyéb internetes linkek csak privát beszélgetésben engedélyezettek amennyiben a fenti szabályok egyikét sem sérti.
A moderátorok (rendfenntartók) indokolatlan zaklatása, zavarása, feltartása, sértegetése, munkájuk akadályozása, vagy ellenük való hangulatkeltő magatartás a közös szobákban akár moderálást vagy a felhasználónév tiltást is vonhat maga után! 


III. szakasz 

A képfeltöltésekre vonatkozó általános szabályok a következők:

a)  Tilos erősen szexuális tartalmú vagy közizlést sértő képeket feltölteni.
b) A képeket folyamatosan átnézzük, és ellenőrizzük, a nem megfelelő képek előzetes figylemeztetés nélkül törlésre kerülnek!
c) A közízlést erősen sértő vagy megbotránkoztató képeket szubjektív megítélés alapján törölhetjük, folyamatos szabálysértés esetén, súlyos esetben a felhasználónevet is inaktiválhatjuk.
d) A fajtalankodásra (pl. állatokkal folytatott szexuális kapcsolat létesítésére, családon belüli szexre), valamint pedofiliára utaló képeket töröljük, valamint inaktiváljuk a felhasználónevet.
e) A drogok népszerűsítésére, használatára utaló képeket minden esetben töröljük, és súlyos esetben a felhasználónevet is inaktiválhatjuk.
f) A diktátorokra, tömeggyilkosokra utaló képeket töröljük.
g) A politikai véleményt kifejező képek feltöltése korrekt határokon belül nem tilos, de szubjektív megítélés alapján ezeket törölhetjük (pl. politikus kivégzését, stb. ábrázoló képeket).
i) Tilos a mások képeivel való visszaélés. Amennyiben ilyen eset tudomásunkra jut, az ügyet kivizsgáljuk, a képeket töröljük és felhasználónevet inaktiváljuk.
A fenti szabálysértések ismételt elkövetése, valamint az azok alóli kibújás minden esetben inaktivítást von maga után.


IV. szakasz 

A felhasználó az oldalra illetve a chat programba való belépéssel, s azok használatával hallgatólagosan és automatikusan elfogadja a moderálás fentebb részletezett alapelveit.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult indoklás és értesítés nélkül korlátozni jogosultságait, illetve megváltoztatni beállításait.
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a chat program használatakor a moderáció során, vagy annak hiányában sérelmet szenvedett, panaszát a shivers@freemail.hu email címn keresztűl keresztül teheti meg.
A panaszok vizsgálatának elősegítése céljából a jelen szabályzat I-II. szakaszában leírt szabálysértések moderálása esetén napló készül, amellyel alátámasztható és véleményezhető az eljáró moderátor tevékenysége.

V. szakasz

A VIP jogra vonatkozó szabályok

a) Tilos a mások képeivel való visszaélés.
b) Tilos olyan színt választani, amely túlságosan egybeolvad a háttérrel, olvashatatlanná teszi a szöveget. Ez némítást von maga után, többszöri előfordulás esetén a nick inaktiválásával járhat. Ezen színek kikeverésének lehetősége azért áll fenn, mert
így a felhasználók a színek szélesebb palettájáról választhatnak, használatuk ezen lehetőség ellenére még nem engedélyezett.
c) A VIP jog nem mentesít a szabályzat betartásának kötelezettsége alól, a szabálysértésekből fakadó nick törlés esetén a jog át nem ruházható.
A fenti pontok bármelyikének be nem tartása a szabálysértés súlyosságától és gyakoriságától függően a figyelmeztetéstől a felhasználónév tiltásáig terjedhet. A büntetés kiszabása a lelkisegito.com moderátorainak feladata, mértéke a szabálysértéstől függően egyéni megítélés alapján történik.